شرایط ضمانت

۱) مدت ضمانت این محصول یکسال از تاریخ خرید می‌باشد.

۲) تنها ایرادهای مربوط به تولید شامل ضمانت می‌باشد.

۳) تنها ظروفی که این مفاد شامل حال آن‌ها می‌گردد تعویض می‌گردد.

مواردی که شامل ضمانت رایگان نمی‌باشد

۱) هر گونه قلم خوردگی یا دستکاری در کارت ضمانت یا فاکتور خرید.

۲) سهل‌نگاری در استفاده مثل ضربه و سوختن بدنه در اثر شعله بیش از حد.

۳) خراشیدگی جزئی داخل و خارج ظرف.

مشتری گرامی به منظور بهرمند شدن از یک سال ضمانت رایگان ارائه کارت ضمانت آرم‌دار و فاکتور الزامی می‌باشد.