اطلاعات تماس با شرکت پویان‌مهر

دفتر مرکزی

آدرس تبریز - خیابان مطهری (راستا کوچه)، کوچه اخلاقی، پلاک ۲۵، ساختمان پویان
صندوق پستی ۵۱۳۸۵-۴۸۶۷
تلفن ۰۴۱ - ۳۵۲۴ ۷۲۳۶
  ۰۴۱ - ۳۵۲۴ ۳۵۹۵
فکس ۰۴۱ - ۳۵۲۶ ۵۴۲۹
ایمیل info-hide-@pooyanmehr.com

کارخانه

تلفن ۰۴۱ - ۳۴۳۲ ۹۱۹۲
فکس ۰۴۱ - ۳۴۳۲ ۹۱۹۳

 

فرم تماس با

لطفا جمع 1 و 2 را محاسبه نمایید.