شرکت پویان‌مهر

دفتر مرکزی

آدرس تبریز - خیابان مطهری، نرسیده به آتش‌نشانی، کوچه اخلاقی، پلاک ۲۵، ساختمان پویان
صندوق پستی ۵۱۳۸۵-۴۸۶۷
تلفن ۰۴۱ - ۳۵۲۴ ۷۲۳۶
  ۰۴۱ - ۳۵۲۴ ۳۵۹۵
فکس ۰۴۱ - ۳۵۲۶ ۵۴۲۹
ایمیل info-hide-@pooyanmehr.com

کارخانه

تلفن ۰۴۱ - ۳۴۳۲ ۹۱۹۲
فکس ۰۴۱ - ۳۴۳۲ ۹۱۹۳

فرم تماس با

لطفا 2 و 9 را با هم جمع نمایید.