سبک آشپزی

آیا تابه‌حال در مورد «روغن سالاد» و «روغن سرخ کردنی» چیزی شنیده‌اید؟ چه تفاوتی میان این دو وجود دارد که باعث می‌شود روغن سرخ‌کردنی برای سرخ کردن و روغن سالاد برای سالاد و چیزهای دیگر مناسب باشد.

اکثر افراد هنگام خرید ظروف آشپزخانه نمی‌دانند ظروف نچسب بخرند یا ظروف استیل بدون پوشش و معمولی. این سؤال آن طور که به نظر می رسد پاسخ ثابتی ندارد، بلکه به سلیقه‌ی شخصی بستگی دارد.