درخواست نمایندگی

شرکت پویان مهر برای توزیع و فروش محصولات خود از سراسر کشور نمایندگی فعال می‌پذیرد.

فرم درخواست نمایندگی

اطلاعات شخصی
جنسیت*
وضعیت تعاهل*
سوابق تحصیلی
سابقه کاری
مالکیت فروشگاه*

از اینجا می‌توانید فایل رزومه خود را صورت فایل pdf یا doc آپلود نمایید.

اطلاعات تماس
لطفا جمع 3 و 6 را محاسبه نمایید.