اطلاعات تماس با شرکت پویان‌مهر

دفتر مرکزی

آدرس

تبریز - خیابان مطهری (راستا کوچه)،

کوچه اخلاقی، پلاک ۲۵، ساختمان پویان

صندوق پستی ۵۱۳۸۵-۴۸۶۷
تلفن ۰۴۱ - ۳۵۲۴ ۷۲۳۶
  ۰۴۱ - ۳۵۲۴ ۳۵۹۵
فکس ۰۴۱ - ۳۵۲۶ ۵۴۲۹
ایمیل info-hide-@pooyanmehr.com

کارخانه

تلفن ۰۴۱ - ۳۴۳۲ ۹۱۹۲
فکس ۰۴۱ - ۳۴۳۲ ۹۱۹۳

 

فرم تماس با

لطفا جمع 7 و 8 را محاسبه نمایید.